งานพิมพ์หนังสือ (Book)

A010
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

งานพิมพ์หนังสือ (Book) 
เป็นงานพิมพ์ที่เน้นบทความ รูปภาพ มีจำนวนหลายๆหน้า เป็นงานพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม หรือหากเป็นบทเรียน อาจจะพิมพ์ 1 หรือ 2 สี ได้เช่นกัน งานพิมพ์หนังสือต้องใช้แม่พิมพ์จำนวนมากในการพิมพ์ ราคาค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับการพิมพ์ในจำนวนหลายๆ เล่ม

ขนาด = สำหรับงานพิมพ์หนังสือที่นิยม มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด สำเร็จรูปเล่ม A4  (210 × 297 มม.) และขนาดสำเร็จรูปเล่ม A5 (148 x 210 มม.)

ความหนากระดาษ = โดย ทั่วๆไป จะใช้กระดาษปกเป็นกระดาษอาร์ต 120 - 260 แกรมและเคลือบ PVC เงา หรือ ด้าน  ส่วนกระดาษเนื้อใน หากเป็นรูปภาพจำนวนมาก นิยมใช้กระดาษอาร์ตมัน หรือด้าน 105 แกรม  แต่หากเป็นตัวหนังสือ หรือข้อความจำนวนมากนิยมใช้กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม 

ราคา และ สเปคงาน = ขนาด A4 ปกอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4/0  สี  ไม่เคลือบ 
เนื้อใน ปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 1/1 สี สีดำ จำนวน 36 หน้า เข้าเล่มมุงหลังคา
 

จำนวนซื้อ : 
500 เล่ม ราคา 54.00 บาท ต่อ 1 เล่ม
1,000 เล่ม ราคา 49.50 บาท ต่อ 1 เล่ม
3,000 เล่ม ราคา 13.00 บาท ต่อ 1 เล่ม
5,000 เล่ม ราคา 10.20 บาท ต่อ 1 เล่ม
10,000 เล่ม ราคา 8.00 บาท ต่อ 1 เล่ม
25,000 เล่ม ราคา 6.00 บาท ต่อ 1 เล่ม