งานพิมพ์ใบปลิว (Leaflet)

A011
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

งานพิมพ์ใบปลิว (Leaflet) 
งานพิมพ์ใบปลิวเป็นอีกหนึ่ง สื่องานพิมพ์ทางการตลาดที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน งานพิมพ์ใบปลิวสามารถใช้แจกได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส และเป็นสื่องานพิมพ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้งบประมาณมากที่สุด

ขนาด = สำหรับงานพิมพ์ใบปลิว มีได้หลากหลายขนาด เช่น ขนาดสำเร็จ A4  (210×297 มม.) และขนาดสำเร็จ A5  
(148x210 มม.)

ความหนากระดาษ = โดย ทั่วๆไป จะใช้กระดาษปอนด์ ความหนา 80, 90,100,120 แกรม และกระดาษอาร์ตมันหรือด้าน ความหนา 85,100,105,115,120,130,160 แกรม
 
ราคา และ สเปคงาน = ใบปลิว ขนาด A4 อาร์ตมัน 85 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิว 


จำนวนซื้อ :
500 ใบ ราคา 10.50 บาท ต่อ 1 ใบ
1,000 ใบ ราคา 8.95 บาท ต่อ 1 ใบ
3,000 ใบ ราคา 3.40 บาท ต่อ 1 ใบ
5,000 ใบ ราคา 2.25 บาท ต่อ 1 ใบ
10,000 ใบ ราคา 1.30 บาท ต่อ 1 ใบ
25,000 ใบ ราคา 0.70 บาท ต่อ 1 ใบ